آنچه باید باشد | علیرضا عبودیت مقالات.

دیکتاتورها باهوش‌تر از چیزی هستند که فکر می‌کنید

دیکتاتورها باهوش‌تر از چیزی هستند که فکر می‌کنید

دانشگاه بریتیش کلمبیا، مدرسه کتابخانه، آرشیو و اطلاعات

کارتون آرتور و معرفی کتابخانه و کتابدار

کارتون آرتور و معرفی کتابخانه و کتابدار

هرگز به رفتنم راضی نشو: نگاهی متفاوت به اهدای عضو

هرگز به رفتنم راضی نشو: نگاهی متفاوت به اهدای عضو

کلبه ای در جنگل: کجایی ابراهیم که اسماعیل را کشتند!

کلبه ای در جنگل: کجایی ابراهیم که اسماعیل را کشتند!

سایدبار کناری

علیرضا عبودیت

علیرضا عبودیت

کارشناس ارشد علم اطلاعات | درونگرا | در دهه سوم زندگی | مدیر محتوا | سردبیر سابق سایت آی‌آر بلاک چین

من در همین حوالی

برخی از نوشته‌ها